wz

Znáš své město…?

 

1. KDO JE PATRONEM NAPAJEDEL?

a) Sv. Jiří

b) Sv. Václav

c) Sv. František

d) Sv. Bartoloměj

 

2. VE KTERÉM GEOLOGICKÉM OBDOBÍ VZNIKL GEOMORFOLOGICKÝ ÚTVAR – NAPAJEDELSKÁ BRÁNA?

a) druhohory - křída

b) třetihory – neogén

c) čtvrtohory - pleistocén

 

3. ZE KTERÉHO ROKU POCHÁZÍ TYTO SNÍMKY?

 

a) 1991

b) 1997

c) 2006

 

4. NA LÉČBU KTERÝCH NEMOCÍ NENÍ VHODNÁ SLANICA?

a) dýchací problémy

b) revmatismus

c) dna

d) ischias

e) virová onemocnění

f) chronické exémy

g) ženské problémy

 

5. NA KTERÉ Z NAPAJEDELSKÝCH ULIC NAJDEME DOMY S NEJNIŽŠÍM ČÍSLEM POPISNÝM?

a) Na Kapli

b) Žerotínova

c) Divišova

 

6. PRVNÍ SPOLEHLIVÁ ZMÍNKA O NAPAJEDLÍCH POCHÁZÍ Z ROKU 1355, ALE TO JISTĚ VÍTE. OVŠEM V JAKÉM  DOKUMENTU SE TATO INFORMACE VYSKYTLA:

a) Povolení Karla IV., aby mohli napajedlané brát stavební dříví z chřibských lesů.

b) Záznam soudního řízení.

c) Seznam míst za mostné a mýtné přes řeku Moravu.

 

7. VE KTERÉM ROCE PŘEKROČIL CELKOVÝ POČET OBYVATEL NAPAJEDEL 3000:

a) 1791

b) 1834

c) 1869

d) 1899

 

8. VE KTERÉ MĚSTSKÉ ČÁSTI (ČTVRTI) JSOU NEJVÍCE ULICE POJMENOVÁNY PO SLAVNÝCH SPISOVATELÍCH?

 

9.  Které ulice jsou označeny čísly 1, 2, 3:

 

 

10. NAPIŠTE JAKÉ  ČÍSLO POPISNÉ MÁ DŮM, NA KTERÉM JE POVĚŠENA PAMĚTNÍ DESKA?

a) Josef Šnajdárek

b) Vincenc Prasek

c) Božena Benešová

d) R. Bojko

 

11. Která z cyklotras nevede přes Napajedla?

a) 47

b) 5015

c) 5060

d) 471

 

12. PŘES KTERÉ NAPAJEDELSKÉ ČÁSTI NEVEDE ŽLUTÁ TURISTICKÁ ZNAČKA?

a) Pahrbek

b) Prusinky

c) Šardice

d) Zámek

e) Autobusové nádraží

 

13. NA OBRÁZKU JE ZOBRAZENA MAPA NAPAJEDEL. JAK SE TÉTO MAPĚ ODBORNĚ ŘÍKÁ:

a) katastrální mapa Napajedel

b) krizová mapa Napajedel

c) územní plán Napajedel

 

 

 

14. KTERÉ ZEMĚPISNÉ SOUŘADNICE JIŽ NÁS ZAVEDOU MIMO ÚZEMÍ NAPAJEDEL (FOTO CEDULE Z CENTRA NAPAJEDEL):

 

 

a) 49°9'47.461"N, 17°30'15.711"E

b)  49°9'51.413"N, 17°31'3.324"E

c) 49°11'53.893"N, 17°31'3.81"E

d) 49°10'24.933"N, 17°30'44.08"E

 

15. JAKÝ BYL CELKOVÝ POČET OBYVATEL NAPAJEDEL NA KONCI ROKU 2008. A JAKÁ JE ROZLOHA ÚZEMÍ NAPAJEDEL?

a) 7250 obyvatel, 1980 ha

b) 7520 obyvatel, 1980 ha

c) 7750 obyvatel, 1890 ha

d) 7250 obyvatel, 1890 ha

 

16. NA MAPĚ SE POD ČÍSLY UKRÝVAJÍ/UKRÝVALA (STOJÍ ZDE NEBO ZDE STÁLY) VÝZNAMNÁ MÍSTA? PŘIŘAĎ TATO MÍSTA K ČÍSLŮM:

PIVOVAR, CUKROVAR, PALÍRNA, CIHELNA, OBECNICE, HAVLÍČKOVY SADY, ŽIDOVSKÁ MOTLITEBNA.

 

 

17. DOPLŇ ČASOVOU ŘADU O SPRÁVNOU HISTORICKOU UDÁLOST (ČASOVÁ OSA VIZ. ZADÁNÍ)?

HLEDANÉ UDÁLOSTI:

-         STAVBA SCHODŮ U KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

-         DOSTAVBA NOVÉHO ZÁMKU

-         ZALOŽENÍ FIRMY BRATŘÍ PAŘÍKŮ - SLÁVIA

-         PRVNÍ ROČNÍK FESTIVALU DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ

-         DOSTAVBA SOKOLOVNY

-         STAVBA ŽELEZNIČNÍ BUDOVY

-         OTEVŘENÍ KLÁŠTERA SV. LUDMILY

-         NAPAJEDLA MĚSTEM

-         ZALOŽENÍ PODNIKU FATRA

-         STAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE

-         OTEVŘENÍ RADNICE

-         DOKONČENÍ BUDOVY SPOŘITELNY

-         DOKONČENÍ STAVBY KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

-         STAVBA HŘBITOVNÍ KAPLE

-         OSVOBOZENÍ MĚSTA NA KONCI 2. SV. VÁLKY

 

18. ČTEME Z DOBOVÝCH FOTOGRAFIÍ – DOPLŇ NÁZVY ULIC? (fota by F. CivEla – reprodukce)

 

a)

 

b)

 

c)

 

d)

 

e)

 

f)

 

g)

 

h)

 

19. KTERÉ Z MÍST JE VÝŠE? NEBO-LI, KTERÉ MÍSTO LEŽÍ VE VYŠŠÍ NADMOŘSKÉ VÝŠCE?

a) vchod do napajedelského Hřebčína

b) vchod do 2.ZŠ Napajedla

c) vchod do vrat budovy Napajedelského zámku

 

20. JAKÝ JE VÝŠKOVÝ ROZDÍL V NADMOŘSKÉ VÝŠCE HLADINY ŘEKY MORAVY OD SILNIČNÍHO MOSTU SILNICE 55 A HLADINOU ŘEKY MORAVY U FATROVSKÉHO MOSTU?

a) žádný

b) 1 m

c) 2 m

 

21. Zeměpisné souřadnice Napajedel jsou 49° 10´ 16´´ severní zeměpisné šířky a 17° 31´1´´ východní zeměpisné délky. Jaký je teDy rozdíl mezi místním a středoevropským časem?

a) – 10 minut a 4 sekundy

b) + 10 minut a 4 sekundy

c) – 4 minuty a 10 sekund

d) + 4 minuty a 10 sekund

 

22. ZJISTI ROZDÍL MEZI NEJNÍŽE A NEJVÝŠE POLOŽENÝM MÍSTEM NA KATASTRU NAPAJEDEL (NEJVYŠŠÍ JE MAKOVÁ, NEJNIŽŠÍ JE V JIŽNÍ ČÁSTI BEZEDNÉ).

a) do 100 m

b) 100-150 m

c) 150 – 200 m

d) nad 200 m

 

23. Přelož slova z místního nářečí do spisovné češtiny.

a) duchna

b) turkyň

c) brutvan

d) s kama

 

24. NA ZDI NAPAJEDELSKÉ FARY U KOSTELA SE NACHÁZÍ TYTO SYMBOLY,

ZJISTI ODKUD POCHÁZEJÍ?